Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd till dig som upplevt våld

Finns i: Salem (Stockholm)
Om du har utsatts för våld av närstående kan du få information, råd och stöd genom socialtjänsten i Salems kommun.

Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående, oavsett ålder, kön och etnicitet.

Via socialtjänsten får du träffa en socialsekreterare.
Socialsekreteraren har tystnadsplikt och berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Du behöver inget biståndsbeslut från kommunen för att få träffa socialsekreteraren på ett första rådgivande samtal.

Du kan få hjälp med 

  • råd- och stödsamtal
  • att ta kontakt med Relationsvåldcenter för bearbetande samtal
  • en bedömning hur farlig din situation är för dig och om det finns behov av skydd.  

Det finns ytterligare hjälp att få.
Dessa stöd kräver biståndsbeslut. 

Hjälp som kräver biståndsbeslut: 

  • Skyddat boende under en kortare tid.
  • Stöd i bostadssökande.
  • Ekonomiskt bistånd.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning

Övrigt

Personer som utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer kan även vända sig direkt till Relationsvåldcenter hos Södertälje kommun för stödsamtal och rådgivning. All personal arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Även du som har utsatt en närstående för våld och vill förändra ditt beteende kan få hjälp från socialtjänsten.

Ansvariga för vägvalet

Vuxenenheten, Salems kommun

Salems kommun
Ekonomi Hälsa Vardag & boende Familj & relationer
Ekonomi Hälsa Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Budget- och skuldrådgivning

Stockholms Stad

Få stöd att ordna upp din privatekonomi.

Mottagningscentrum för nyanlända

Sundbyberg

För dig som är nyanländ finns vägledning och stöd att få för att förstå hur det är att leva och bo i Sverige.

Budget- och skuldrådgivning Nordväst

Järfälla

Få stöd att ordna upp din privatekonomi.