Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd inför och under studier på Komvux

Finns i: Stockholms Stad (Stockholm)
Du som vill eller redan studerar på Komvux i Stockholm kan få extra stöttning för att klara av studierna på bästa sätt.

Av de som får extra stöd är det vanligt att man har 

  • läs- och skrivsvårigheter
  • inlärningssvårigheter
  • koncentrationssvårigheter.

Du som behöver extra stöd i dina studier ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara dina studier. Du har rätt till anpassningar och hjälpmedel. 

Vilka anpassningar som kan erbjudas beror på vad du behöver men också vad skolan har för möjligheter.

Det kan bland annat handla om

  • hjälp både på grundläggande- och gymnasial nivå
  • att arbeta i din egen takt och på din egen nivå
  • att öva studieteknik
  • stöd i både flexkurser, distanskurser och ordinarie kurser.

Under din studietid kan du få genomföra dina prov på ett sätt som funkar för dig.

Du kan också få extra tydliga instruktioner och lyssna på kurslitteratur istället för att läsa den.

Övrigt

Ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum om du behöver vägledning inför dina studier. Du kan få hjälp att formulera dina mål för att ta fram en individuell studieplan. Om du behöver stöd i dina studier är det viktigt med en bra planering. 

När du har påbörjat dina studier får du hjälp med upplägg och hur du ska genomföra dina studier på bästa sätt av läraren som är huvudansvarig. Din lärare och specialpedagogen på skolan ser till att du får de stöd och de anpassningar som du behöver. Rektorn på skolan kan kontakta Studieteamet med förfrågan om konsultation eller professionsstöd. 

Studieteamet erbjuder skolpersonal professionsstöd och kan hjälpa skolan till vid särskilda insatser.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Stockholms Stad
Studier
Studier

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.