Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd till dig som är ung och upplever våld i nära relationer

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Blir du slagen hemma eller har du en förälder som är våldsam eller hotfull mot någon annan i din familj? Är du ung och upplever att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation?

Prata med någon vuxen du litar på, en lärare, skolsköterskan eller kuratorn i skolan. Det är deras jobb att se till att du får hjälp. 

Du kan också kontakta mottagningsteamet för barn och unga eller ta kontakt med Ungdomsmottagningen.

Vi som jobbar i mottagningsteamet arbetar under sekretess.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning

Ansvariga för vägvalet

Individ- och familjeomsorg, Huddinge kommun

Huddinge kommun
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval