Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående lever med funktionsnedsättning eller är äldre. Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne. 

Stödet vänder sig bland annat till anhöriga till personer som får stöd inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Som anhörig räknas du som är en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska.

Stödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du vårdar. 

Anhörigstödet kan exempelvis vara

  • gruppträffar för anhöriga
  • korttidsboende/växelvård på ett boende
  • dagverksamhet
  • hemtjänst – avlösning i hemmet
  • hemtjänst – hjälp med vardagssysslor
  • hemvårdsbidrag.

Du kan få upp till fem enskilda samtal och samtalen kostar inget.
Resterande delar av anhörigstödet behöver du ansöka om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Sker via telefon

Övrigt

På kommunens hemsida kan du också läsa om olika digitala och fysiska aktiviteter för dig som är anhörig.

Ansvariga för vägvalet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Få stöd som anhörig

Södertälje

Stöd till dig som är ung och har en förälder eller nära anhörig som mår dåligt.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Anhörigstöd

Sigtuna

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.