Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Studie- och arbetslivsintroduktion och praktik med språkstöd

Finns i: Stockholms Stad (Stockholm)
Du som behöver stöd i svenska språket och vill komma vidare till arbete eller studier kan få hjälp genom enheten för språkstödjande insatser.

Enheten för språkstödjande insatser kan ge dig en introduktion inför studier eller arbete.

Det innebär att du får information om arbetslivet i Sverige och vilka bristyrken som finns.

Du kan få informationen på

  • somaliska
  • arabiska
  • tigrinja eller
  • dari.

Om du har ett annat språk än de som nämns ovan får du informationen på lätt svenska.

Du får också möjlighet att göra praktik på en arbetsplats i tre månader. Under praktiken får du ett språkstöd.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Enheten för språkstödjande insatser erbjuder språkstöd mot arbete och studier. Beroende på dina förutsättningar finns möjlighet till arbetslivsintroduktion via praktik eller feriejobb för ungdomar under sommaren.

Enheten erbjuder även insatser för elever som läser kombinationsutbildningar till yrken inom Barn och fritid, Vård och omsorg samt Handel. Dessa kombineras med sfi. En jobbcoach är med inledningsvis i utbildningen och håller en kurs i studieintroduktion på 5 tillfällen. 

Enheten för språkstödjande insatser har också hand om APL-samordningen för vuxenutbildningar i kommunal regi, vilket innebär anskaffning och matchning av Arbetsplatsförlagt lärande platser till eleverna.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Stockholms Stad

Liknande vägval

TalangAkademin

Sundbyberg

TalangAkademin hjälper dig att hitta en praktikplats så att du kan få arbetslivserfarenhet att ta med dig när du söker jobb.