Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

TalangAkademin

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som behöver stöttning och arbetslivserfarenhet för att lättare komma ut på arbetsmarknaden kan vända dig till TalangAkademin.

På TalangAkademin får du träffa en koordinator och prata om din bakgrund, erfarenhet, utbildning och önskemål. Sedan matchar vi din kompetens med ett företag dit du kan få komma och praktisera.

Praktiken kan vara i butik, på café eller restaurang, på lager eller inom bygg- och fastighetsbranschen. Det finns också möjlighet för praktik inom andra yrken. 

Under praktiken har du en handledare på plats som kan hjälpa dig ifall det behövs. När praktikperioden är slut ser vi tillsammans över dina möjligheter att bli anställd på praktikplatsen eller på någon annan arbetsplats.

Målet är att du ska få arbetslivserfarenhet och kunna söka arbete efter praktiken.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Under praktiktiden validerar vi dina kunskaper, kompetenser och färdigheter. Det betyder att du får med dig intyg på vad du kan och ha lärt dig på praktikplatsen. 

Koordinatorn hjälper också till med uppföljning, introduktionsutbildning, kompetensutvecklingsplan, utbildning av arbetsgivarens handledare och personal.

Ansvariga för vägvalet

TalangAkademin

TalangAkademin är ekonomisk förening utan vinstintresse som finns etablerade i Huddinge, Sundbyberg, Gottsunda, Gränby och Frölunda Torg. Kärnan i TalangAkademins verksamhet är en praktik med validering. Arbetet utförs i en nära samverkan med fastighetsägare, kommun, arbetsförmedling, nationella partners och med det lokala näringslivet.

TalangAkademin

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.