Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Trappans aktivitetscenter

Finns i: Sollentuna (Stockholm)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och vill ha något meningsfullt att göra på dagarna kan ansöka om att få delta i sysselsättning på Trappan i Sollentuna.

På Trappan kan du delta i flera olika arbetsgrupper, som till exempel

  • snickeri
  • textil
  • kök
  • konstgrupp
  • kontorsgrupp.

Du har också möjlighet att arbetsträna på en arbetsplats.

När du är på Trappan har du en stödperson som ser till att det finns en plan för vad du ska göra och att den följs.

Trappan är en nykter och drogfri verksamhet och har öppet måndag-fredag.

Varje vardag kan du äta lunch på Trappan till självkostnadspris.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Trappan tar emot personer med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) främst inom målgruppen personer med psykisk funktionsvariation men kan även erbjuda plats åt personer med missbruksproblematik/samsjuklighet, neuropsykiatrisk diagnos samt med psykisk funktionsvariation.

Trappan arbetar främst med deltagare från Sollentuna kommun men även andra kommuner är välkomna att köpa en plats.

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.