Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Tur och Retur

Finns i: Stockholms Stad (Stockholm)
Du som har psykisk ohälsa och vill göra något för att få struktur på dagarna kan få stöd av Tur och Retur.

Tur och Retur är en sysselsättningsverksamhet dit du kan komma för att få en meningsfull aktivitet om dagarna. Du får komma hemifrån och träffa andra och öva dig på att komma i tid. 

Tur och Retur har flera verkstäder där du kan ägna dig åt olika hantverk.
Du kan få testa på att 

  • sy
  • snickra 
  • måla
  • paketera varor
  • jobba i en secondhandbutik
  • jobba i ett kök.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Deltagandet hos Tur och Retur kan vara förberedande inför en arbetsträning, praktikplats eller för att skapa rutiner och bryta isolering och träffa andra människor. Syftet är att deltagaren utvecklas i egen takt utifrån egna förutsättningar. Arbetsuppgifterna utformas efter den egna förmågan där deltagaren inte behöver några förkunskaper.

För varje deltagare skapas en individuell plan och målsättning med arbetsuppgifter som känns meningsfulla. Deltagaren blir delaktig i verksamhetens utformning och dess gemenskap.

En kontaktperson tillsammans med deltagaren planerar arbetstider och arbetsuppgifter. Kontinuerliga uppföljningssamtal är ett förekommande inslag där deltagarens röst är viktig. 

Verksamheten ligger i söderort och hit går det att komma både med buss och t-bana.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.