Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Vägval unga

Finns i: Upplands Väsby (Stockholm)
Är du 16-24 år och varken arbetar eller studerar? Då är du välkommen till Vägval Unga för att få vägledning och stöd att hitta din väg framåt.

Hos Vägval Unga finns ungdomscoacher för att ge dig vägledning och stöd att gå från inaktivitet till aktivitet. Det kan vara arbete, studier eller något annat. Hur du når dit är helt individuellt. 

Beroende på vad du vill så kan du också få studie-och yrkesvägledning eller coachning mot ett arbete. 

Målet är att du ska må bättre, känna ökad självständighet och nå egenförsörjning.

Du behöver inte ha något beslut eller någon remiss från en myndighet för att delta. Alla kommunens unga i rätt ålder som varken arbetar eller studerar kan ta del av stöd och insatser från Vägval Unga.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Ansvariga för vägvalet

Enheten Vägval vuxen, Socialkontoret, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.