Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Våld i nära relationer

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen. Det kan handla om våld, kränkningar, hot och trakasserier eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Hos oss kan du ansöka om följande stödinsatser: 

  • Råd och stöd.
  • Stöd från en socialsekreterare.
  • Bearbetande samtal. 
  • Kvalificerat kontaktperson.
  • Skyddat boende.

Du som utsatt andra för våld eller hot i nära relationer och som vill ha hjälp med att förändra ditt beteende kan också få stöd från oss. Det finns alltid hjälp att få!

På enheten finns socionomer och vi arbetar under sekretess. 

Alla samtal är kostnadsfria.

Ansvariga för vägvalet

Individ- och familjeomsorg, Huddinge kommun

Huddinge kommun

Liknande vägval