Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Vill jobba

Finns i: Enskede-Årsta-Vantör (Stockholms Stad)
Du som söker ett heltidsarbete och behöver coachning eller studie- och yrkesvägledning kan få stöd av Vill jobba. Vill jobba är en satsning av föreningen Drömstort i Rågsved.

Vill jobba finns för att du ska öka dina chanser att hitta ett heltidsarbete. 

På Vill jobba kan du få 

  • vara med på rekryteringsträffar
  • stöd att skriva CV
  • studie- och yrkesvägledning och coachning 
  • andra aktiviteter som kan vara bra för dig för att få ett heltidsarbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Bristen av socialt nätverk och låg självkänsla leder till att många tappar framtidstron. Drömstort arbetar för att främja social delaktighet och förhindra att ungas potential går förlorad.

Ansvariga för vägvalet

Föreningen Drömstort

Drömstort är en mötesplats i Rågsved för ungdomar mellan 13-29 år från hela Stockholms län. Här fångar vi ungdomars mål och drömmar som sedan styr vilka projekt och aktiviteter som föreningen anordnar.

Utifrån ungdomars drömmar skapar föreningen plattformar som möjliggör för dem att uppfylla sina drömmar. Det inkluderar allt ifrån idrott och kultur, ledarskapskurser, föreläsningar, läxhjälp, kreativt skapande med mera.

Drömstort
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.