Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

WorkCenter

Finns i: Upplands Väsby (Stockholm)
Du som är vuxen och står utanför arbetsmarknaden kan få stöd att komma vidare av WorkCenter.

WorkCenter vänder sig till dig med försörjningsstöd som söker arbete. WorkCenter erbjuder olika insatser och aktiviteter för att du ska hitta din väg till egenförsörjning.

När du kommer till WorkCenter får du göra en planering tillsammans med en arbetsmarknadscoach. Planeringen blir individuellt utformad med olika insatser och aktiviteter utifrån dina förutsättningar och behov. 

Insatserna och aktiviteterna kan till exempel vara

  • studiebesök
  • aktiviteter där du får nätverka inför jobbsök
  • stöd att söka jobb
  • motiverande och vägledande samtal
  • arbetsträning eller praktik
  • ett tidsbegränsat jobb för att få arbetslivserfarenhet (offentligt skyddat arbete, OSA). 

Målet är att du ska påbörja studier, arbete eller på annat sätt närma dig arbetsmarknaden och nå egenförsörjning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Enheten Vägval Vuxen, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.