Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som behöver extra stöd för att närma dig arbete eller studier kan få stöttning av arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun.

Stödet är för dig som har försörjningsstöd, varit utan arbete en längre tid och inte kan delta i Arbetsförmedlingens insatser. 

Via arbetsmarknadsenheten kan du få arbetsträna eller praktisera. Arbetsträningen eller praktiken sker hos privata företag, inom idéburen sektor eller inom kommunens verksamheter. 

Arbetsträning kan passa dig som behöver ta reda på vilka arbetsuppgifter som passar dig. Praktik kan passa dig som behöver få mer kunskap och jobberfarenhet för att lättare kunna ta ett jobb. 

Du får möjlighet att arbetsträna eller praktisera i din egen takt för att närma dig arbetsmarknaden. Du får också handledning och stöd under tiden du arbetstränar eller praktiserar. 

Om du behöver träna på det svenska språket kan du göra det på en språkpraktik. Det innebär att du både får testa på ett nytt jobb och träna upp din svenska.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Arbetsmarknadsenheten stödjer dig att nå dina mål och att bli redo för en anställning eller studier. Enheten använder sig av metoderna Supported training och Supported employment för att stödja dig till en hållbar och långsiktig förändring mot arbete eller studier. 

Inom Arbetsmarknadsenheten finns även Aktivitetsarenan som är till för att stärka de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden att bli mer delaktiga samhällsmedborgare.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.