Arbetsträning hos Järfälla församling

Finns i: Järfälla (Stockholms län)
Om du behöver öva på att jobba i en lugn miljö, kan du göra det genom arbetsträning hos Svenska kyrkan i Järfälla.

Hos Järfälla församling får du möjlighet att växa och utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och behov. 

I församlingens verksamheter utförs varje dag ett brett och varierat utbud av arbetsuppgifter av exempelvis kyrkomusiker, trädgårdsmästare, förskollärare, administratörer, präster och pedagoger. Med hjälp av handledare, utbildade i Marymetoden, kan du få arbetsträna i denna miljö.

Du kan få vägledning inom arbetsområden som

  • trädgård och odling i klosterträdgård
  • klädinsamling, klädvård, sömnad och återbruk
  • assisterande handledare vid aktiviteter
  • vaktmästeri, lättare lokalvård och trivseluppgifter
  • köks-, restaurang- och caféverksamhet exempelvis bakning och tillagning av varma luncher.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Alla är välkomna oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Järfälla församling är en del av Svenska kyrkans Maryverksamhet. Mary är en metod som utarbetats av Svenska kyrkan. Det står för meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet. Handledarna är utbildade i metoden som bland annat innefattar bemötande.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.