Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Finns i: Sigtuna (Stockholms län)
Du som har psykisk ohälsa och har svårt att klara dig i vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Målet med boendestödet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

En boendestödjare stöttar dig med praktiska sysslor hemma och att hitta rutiner i vardagen.

Du kan få stöd med att 

  • skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i ditt hem
  • planera veckan
  • ta initiativ till aktiviteter 
  • gå till affären
  • göra bankärenden 
  • gå till läkaren
  • ha kontakt med myndigheter. 

Du har alltid rätt att söka boendestöd. Men det är inte säkert att du kan få det. När du har sökt boendestöd utreder en handläggare och tar beslut om du kan få boendestöd.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. 

För att beviljas boendestöd krävs att det finns utvecklingspotential hos den enskilde och där behov finns av stöd för vardagssituationer och stöd i närmiljön. Insatsen beviljas endast då den enskilde själv är delaktig i stödet som ges. Insatsen ska inte utföras som kompenserande stöd, det vill säga att aktiviteten helt utförs åt den enskilde.

Insatsen kan beviljas under olika lagar, Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

VIP Södermalm på Aktivitetshuset

Södermalm i Stockholms stad

På Aktivitetshusets VIP-kurs får du stöd i att stärka dig själv och få en bättre vardag. För dig som redan har en insats.

Boendestöd i Upplands-Bro

Upplands-Bro

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd som underlättar din vardag.

Arbeta som stadsdelsmamma

Flera stadsdelar i Stockholms stad

Du som är kvinna och har erfarenhet av att vara ny i Sverige kan arbeta som stadsdelsmamma i ditt bostadsområde.