Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Järfälla (Stockholms län)
Du som är vuxen och vill studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan studera på gymnasial vuxenutbildning.

På gymnasial vuxenutbildning kan du studera för att läsa in kurser för att få en gymnasieexamen eller för att bli behörig till högskola eller universitet. Du som är arbetslös kan studera för att öka dina chanser att få jobb.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och då kan få betyg utan att behöva delta i undervisningen. 

Gymnasial vuxenutbildning är anpassad efter dig. Du kan välja kurser efter vad du behöver och du kan studera både på heltid och deltid. Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller studera på distans med en lärares stöd via internet.

Studierna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Kostnad för kurslitteratur och material kan tillkomma.

Följande kurser kan du läsa på Järfälla Lärcentrum

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • vård- och omsorgsutbildning (undersköterska)
 • restaurang- och livsmedelsutbildning (kock och köksbiträde) 
 • kombinationsutbildning inom vård- och omsorg samt
 • inom restaurang och livsmedel.

I en kombinationsutbildning studerar du yrkeskurser ihop med sfi eller svenska som andraspråk. 

Övriga kurser läser du på andra skolor i regionen.
I kurskatalogen på kommunens hemsida hittar du vilka kurser som finns och på vilka skolor.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker online
 • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå behöver du grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, och matematik. Du behöver kunskaper motsvarande godkänt betyg i grundskolan.

Om du som saknar betyg från grundskolan eller har skaffat dig kunskaperna senare, kan du begära en individuell bedömning av dina kunskaper. Om du klarar prövningen blir du behörig till gymnasiala vuxenstudier.

Du är behörig att läsa en gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

 • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
 • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola