Kontaktcenter Funktionsnedsättning

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som själv behöver stöd eller söker stöd för en anhörig som har en funktionsnedsättning kan få information och vägledning på Kontaktcenter Funktionsnedsättning.

Informationen och vägledningen kan handla om

  • hemtjänst
  • trygghetslarm
  • boendeformer
  • ledsagning
  • sysselsättning
  • färdtjänst
  • stöd till anhöriga.

Kontaktcenter Funktionsnedsättning hjälper dig att komma i kontakt med rätt person, till exempel biståndshandläggare.

Du kan också få vägledning till andra myndigheter, som Region Stockholm och Försäkringskassan.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Ansvariga för vägvalet

Kontaktcenter Funktionsnedsättning, Stockholm Stad

Stockholms Stad
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Bromma i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Bromma kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Stockholms stad

Du som är nyanländ i Stockholms stad kan komma till Welcome House och fråga om samhället i Sverige.

Welcome House

Stockholms stad

På Welcome House kan du som är nyanländ och bor i Stockholms stad få stöd under din första tid i Stockholm.