Kurs i svenska och textil på Botkyrka folkhögskola

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Du som är intresserad av att skapa med textil och vill utveckla din svenska för att kunna studera vidare kan läsa kursen svenska och textil på Botkyrka folkhögskola.

Kursen förbereder dig på arbetslivet och att läsa vidare.
Här möter du andra människor med olika erfarenheter och bakgrund.
Du använder de kunskaper du redan har och lär dig mer tillsammans med andra.

I kursen får du bland annat lära dig 

  • svenska på sfi-nivå - vi skriver, läser, lyssnar och pratar svenska
  • samhällskunskap
  • slöjd
  • bild
  • matematik
  • idrott och hälsa
  • att använda en dator för att skriva olika slags texter och söka information.

Språket är en viktig del i alla aktiviteter.

Du kan också läsa engelska om du vill.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Svenska och textil är en särskild kurs på grundläggande nivå.
Kursen passar dig som har kunskaper motsvarande sfi C.
Vi gör en individuell bedömning av din språknivå när vi träffar dig för en intervju.

Kursen är 1 läsår, två terminer.
Du läser på heltid och har 30 lektioner med en lärare i veckan.
Det kostar 1 200 kr/termin att läsa kursen.

Ansvariga för vägvalet

Botkyrka folkhögskola

Folkhögskolan har sedan starten 1997 haft en tyngdpunkt i allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt olika utbildningar för den syrisk ortodoxa kyrkan och dess medlemmar.

Botkyrka folkhögskola
Studier
Studier

Liknande vägval

Myndighetsgemensamt team

Södertälje

Du som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att komma framåt i livet.

Gymnasial vuxenutbildning

Sollentuna

För dig som vill komplettera gymnasiebetyg eller få behörighet till högskolestudier.

Grundläggande vuxenutbildning

Sollentuna

För dig som är vuxen och inte har gått klart grundskolan.