MiniMaria

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
På MiniMaria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Om du är orolig för att du dricker, spelar för mycket eller använder droger kan du få råd och stöd hos MiniMaria. Du som är förälder till en ungdom i den här åldern kan också få stöd. 

På MiniMaria kan du få

  • rådgivning och information
  • bedömning
  • behandling
  • föräldrastöd och familjesamtal.

När du besöker MiniMaria får du träffa en behandlare och en sjuksköterska. Ni pratar om hur du har det, och vilken hjälp du kan få. Du kan få komma till MiniMaria flera gånger. 

 Besöket kostar ingenting. Alla du pratar med har tystnadsplikt, de berättar inget om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning

Övrigt

Minimaria är en HBTQ-diplomerad och NPF-säkrad mottagning. NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel adhd. Du behöver ingen remiss från vården för att besöka MiniMaria.

Ansvariga för vägvalet

MiniMaria Huddinge

Ansvarig för vägvalet
MiniMaria Huddinge är ett samarbete mellan Huddinge kommun och Region Stockholm. 

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Mötesplats 25

Haninge

Du som är vuxen och har psykisk eller social ohälsa kan komma till träffpunkten Mötesplats 25.

Relationsvåldsteamet Sigtuna kommun

Sigtuna

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp. Även du som utövar våld kan få hjälp.

Mini-Maria i Upplands Väsby

Upplands Väsby

På Mini-Maria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol eller droger. Även anhöriga kan få stöd.