Second Chance School

Finns i: Tyresö (Stockholms län)
Second Chance School vänder sig till dig som är 16–19 år och inte har gått klart gymnasiet och som inte arbetar.

Utbildningen på Second Chance School är ett år. Den är individuellt utformad och ger dig möjlighet att lära dig ett yrke. Målet är att bli anställningsbar. 

Under första månaden på utbildningen läser du en orienteringskurs på skolan. Syftet med orienteringskursen är att

  • få branschkunskap
  • förberedas på att bli arbetstagare
  • få utvecklas som människa
  • få kunskaper om privatekonomi, service och bemötande, hälsa och mående samt psykologi.  

Efter orienteringskursen är du ute på en arbetsplats ett par dagar i veckan, med en handledare från branschen. De övriga dagarna är du på skolan och läser teori som är kopplad till yrket.

En ny grupp startar på Second Chance School varje termin. Det finns tio platser per grupp. 

Undervisningen på Second Chance School kostar ingenting. Du kan söka studiemedel från CSN när du går där.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

I vissa fall kan elever från andra kommuner än Tyresö antas till Second Chance School. Då ska hemkommunen godkänna och bekosta utbildningplatsen. Kontakta Second Chance School för vidare information.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola