Stöd för dig som utövar våld

Finns i: Upplands Väsby (Stockholms län)
Du som utsätter personer i din närhet för våld kan få stöd för att förändra ditt beteende.

Funderar du på om ditt beteende är okej? Har det hänt att du utsatt någon som står dig nära för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld? Då kan du få stöd och hjälp av Relationsvåldsteamet.

Hos Relationsvåldsteamet kan du vara med på stödjande och utforskande samtal där vi tillsammans tittar på

  • vad som kan vara våld och våldsamma handlingar
  • vem som har ansvar för våldet
  • i vilka situationer våld uppstår 
  • vad konsekvenserna blir
  • vad det kan finnas för alternativa utvägar.

I samtalen undersöker vi också om du vill och behöver ha mer stöd och hjälp i ditt mående eller i situationer där du eller någon närstående far illa.

Om det finns barn som påverkas eller upplever våld så kan barnet också få stöd.

Personalen på Relationsvåldsteamet har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Du kan välja att vara anonym, du behöver inte berätta vad du heter. All kontakt är frivillig. 

Det kostar inget att få stödet.  

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Relationsvåldsteamet Sigtuna kommun

Sigtuna

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp. Även du som utövar våld kan få hjälp.

Stöd för dig som är utsatt för våld

Upplands Väsby

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp.

Träffar för HBTQIA+

Södertälje

Du som är mellan 13 och 20 år och identifierar dig som HBTQIA+ kan vara med på träffar hos Juventas ungdomsjour.