Sysselsättning Järva

Finns i: Järva (Stockholms stad)
Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver en meningsfull sysselsättning kan få stöd av Sysselsättningen i Järva.

När du kommer till Sysselsättning Järva får du stöd av personalen att prova på olika aktiviteter.

Aktiviteterna kan vara både inomhus och utomhus. Du kan till exempel

 • hålla på med fysisk träning
 • arbeta med hantverk
 • testa på olika typer av sorteringsarbete
 • arbeta på kolonilott
 • göra andra aktiviteter som vi tillsammans kommer överens om.

Du kan fika tillsammans med de andra och göra utflykter för att komma ut och träffa andra människor.

Tillsammans med Sysselsättning Järva bestämmer du vilka tider och dagar som passar dig.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Sysselsättningen är en liten verksamhet som ligger i trivsamma lokaler i Lunda industriområde. Hos Sysselsättning Järva kan du utveckla kunskaper du redan har eller inspireras till nya kunskaper inom andra områden.

Vill du vidare till studier, praktik eller arbete har Sysselsättning Järva samarbete med andra aktörer och med Praktikcentrum i Spånga.

De som arbetar på Sysselsättning Järva har lång erfarenhet från arbete inom socialpsykiatrin.

Du har möjlighet till delaktighet och inflytande genom:

 • att tillsammans med Sysselsättning Järva görs en individuell genomförandeplan tillsammans med dig utifrån det biståndsbeslut du har. En genomförandeplan är en överenskommelse och en beskrivning av det stöd du önskar och behöver av Sysselsättning Järva.
 • kontinuerliga uppföljningssamtal där din röst är viktig.
 • en brukarförening.
 • en brukarenkät som genomförs en gång per år, där du kan ge synpunkter och komma med förslag på hur Sysselsättning Järva kan utveckla verksamheten.
Gemenskap & fritid Vardag & boende
Gemenskap & fritid Vardag & boende

Liknande vägval

Sysselsättningen Athena

Upplands-Bro

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att hitta en meningsfull sysselsättning kan få hjälp av verksamheten Athena.

Mötesplats 25

Haninge

Du som är vuxen och har psykisk eller social ohälsa kan komma till träffpunkten Mötesplats 25.

VIP Södermalm på Aktivitetshuset

Södermalm i Stockholms stad

På Aktivitetshusets VIP-kurs får du stöd i att stärka dig själv och få en bättre vardag. För dig som redan har en insats.