Yrkes- och lärlingsutbildning för vuxna

Finns i: Nynäshamn (Stockholms län)
Du som är över 20 år och vill lära dig ett nytt yrke kan gå en yrkes- eller lärlingsutbildning på Campus Nynäshamn.

Yrkesutbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux. Utbildningen ges på Campus Nynäshamn.

Utbildningen är på gymnasienivå och består av enskilda kurser. 

När du läser en yrkesutbildning ökar du dina chanser att få ett arbete inom det yrket i framtiden.

På Campus Nynäshamn kan du läsa till

  • barnskötare/elevassistent
  • undersköterska/vårdbiträde
  • kock
  • frisör/barberare.

Det kostar inget att studera på en yrkesutbildning på Campus Nynäshamn. Men du kan behöva köpa böcker eller till exempel busskort. Du kan söka studiemedel från CSN.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa en yrkesutbildning för vuxna behöver du ha klarat av kursen i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk - eller ha motsvarande kunskaper.

På vissa kurser kan du även behöva ha klarat av matematik på grundläggande nivå. Prata med en studie- och yrkesvägledare om du är osäker eller har frågor.

Du är behörig att läsa en yrkesutbildning för vuxna från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola