Familjehuset

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som har en familj där det finns problem med missbruk, våld och bråk kan få stöd av Familjehuset i Sundsvall.

Familjehuset har flera olika sorters stöd för familjer där det finns problem.  Det kan till exempel vara att någon i familjen

  • bråkar mycket
  • missbrukar alkohol eller droger
  • mår psykiskt dåligt
  • utsätts misshandel.

Både barn och föräldrar kan få stöd. Men först behöver en socialsekreterare bedöma om familjen kan få stöd, och ta ett beslut om det enligt SoL (socialtjänstlagen).

Familjehuset arbetar med flera olika stödprogram. Det kan till exempel vara

  • stöd till föräldrar som har barn som missbrukar
  • terapi för hela familjen för att få en bättre relation mellan föräldrar och barn
  • behandling för att hitta nya intressen utan våld och droger.

Vilket stöd du får för din familj utgår från hur just din familj har det. Alltså från vilka behov och förutsättningar som varje enskild familj har.

 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

På Familjehuset arbetar ett 20-tal familjebehandlare fördelat på fyra olika team. Arbetet utgår vetenskaplig grund och evidensbaserade metoder. Familjehuset arbetar med systemteoretiskt synsätt, KBT, salutogenes, risk- och skyddsfaktorer, delaktighet, barnfokus och BBIC:s grundprinciper.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stödgrupper för barn och unga

Sundsvall

Du som är ung och har det jobbigt hemma kan få hjälp av kommunens stödgrupper för barn och unga.

Stöd som förälder

Sundsvall

För dig som vill bli tryggare som förälder finns flera olika grupper hos Sundsvalls kommun.

Anhörigstöd på Sundsvalls behandlingscentrum

Sundsvall

Du som är anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger kan få stöd.