God man och förvaltare

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning har svårt att sköta din ekonomi och andra viktiga ärenden kan ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig i olika ärenden.

Saker som du kan få hjälp med är till exempel att

  • betala räkningar
  • ta kontakt med myndigheter
  • ansöka om olika bidrag.

Du betalar själv för din gode man eller förvaltare. Om du inte har råd att
betala kan du ansöka om att kommunen ska betala.
Det är tingsrätten som beslutar om god man och förvaltare och det är
också där du ansöker.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

En god man eller förvaltare kan du få om det inte finns någon annan som kan hjälpa dig. Om du har en anhörig som kan ge dig stöd, eller kan skriva en fullmakt åt en annan person, så provas det i första hand innan du kan ansöka om god man eller förvaltare.

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att en förvaltare får ta beslut utan att fråga dig. Förvaltaren lyssnar fortfarande på dig, och så långt det är möjligt ska förvaltaren ta reda på vad du vill. Men förvaltaren bestämmer vad som är bäst att göra utifrån ditt behov.

Du som är nära anhörig till någon som du tycker behöver en god man kan ansöka åt den personen. Om du inte är nära anhörig så kan du anmäla behov om god man till Överförmyndarkontoret. För det finns en särskild blankett på hemsidan.

 

Ansvariga för vägvalet

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun

Överförmyndarkontoret

Vardag & boende Ekonomi
Vardag & boende Ekonomi

Liknande vägval

Individstöd – hjälp i din vardag

Timrå

Du som har svårt att få din vardag att fungera kan ansöka om individstöd.

Personligt ombud

Sundsvall

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd i kontakten med vården och andra myndigheter.

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.