Humanistiskt kapital

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Om du behöver stöd för att börja jobba, kan du få arbetsträna hos Humanistiskt Kapital (HK).

Hos oss på HK, som vi kallar oss, kan du till exempel arbetsträna med:

  • att jobba i butik och stå i kassan
  • lokalvård
  • transport av varor
  • verkstad
  • att klippa gräs och skotta snö
  • bokföring
  • tryckeri.

Hos oss har du alltid en handledare som kan hjälpa dig.
Vi bestämmer tillsammans med din handläggare hur mycket du kan och orkar arbetsträna.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Övrigt

På HK kan du varje vecka få hjälp med att söka jobb och om du behöver kan vi också träna extra på att prata svenska.

Du kan både arbetsträna och göra praktik hos oss.

Ansvariga för vägvalet

Humanistiskt Kapital

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning på Lomtjärn

Sundsvall

Du som behöver arbetsträning med mycket stöd kan hitta en plats på konferensanläggningen Lomtjärn.

I-kraft Arena

Sundsvall

I-kraft Arena kan vara ett steg på vägen mot arbete eller studier för dig med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Matforsfabriken

Sundsvall

På besökscentrumet Matforsfabriken kan du få prova på att arbeta för att se vad du klarar av och vad som passar dig.