Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Lärvux

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Lärvux (särskild utbildning för vuxna) är en utbildning för dig som är över 20 år och har svårt att lära dig på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

På Lärvux kan du läsa enstaka kurser eller göra en lärlingsutbildning. Exempel på kurser är Matematik, Historia, Friskvård, Biologi och Teknik.

Under en lärlingsutbildning är du på skolan en dag i veckan och resten på arbetsplatsen. Lärlingsutbildningen är ungefär 40 veckor lång.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Kurserna ges i särskoleform eller träningsskoleform både på grundskole- och gymnasienivå. För behörighet till Lärvux behövs intyg på en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som påverkar lärförmågan.

När du ansöker om plats får du tid för ett möte tillsammans med lärare. På mötet gör ni tillsammans en studieplan, där ni pratar om vad du vill studera och varför du vill studera. På mötet får du hjälp att göra kursansökan.

Till mötet tar du med dig kopior på betyg eller intyg från tidigare studier och arbete, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Särskild utbildning för vuxna kallas ibland för Lärvux, och har tidigare hetat Särvux. I juli 2023 ändras skollagen, och då ändras namnet till anpassad utbildning för vuxna. Det är den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) som ansvarar för dessa utbildningar.

Ansvariga för vägvalet

IAF

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) ansvarar för socialtjänst, kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och flyktingmottagning.

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Liknande vägval

Arbetsträning på Återkommande mode

Sundsvall

Du som vill arbetsträna, praktisera eller träna svenska är välkommen till butiken Återkommande mode.