Stöd för dig med psykisk ohälsa

Finns i: Västernorrland
Du som mår dåligt psykiskt och inte vet var du ska vända dig för att få hjälp kan kontakta NSPH Västernorrland.

NSPH kan hjälpa dig vidare till en organisation som kan ge dig det stöd du behöver. Det kan till exempel handla om att

  • få social samhörighet
  • ta del av andras erfarenheter.

Om du behöver akut hjälp ska du inte höra av dig till NSPH. Då ska du vända dig till 112 eller jourhavande präst.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Övrigt

NSPH arbetar för människor med alla möjliga typer av psykisk ohälsa. Det kan vara neuropsykiatriska diagnoser (adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörning), tvångssyndrom och psykiatriska diagnoser. 

 

Ansvariga för vägvalet

NSPH Västernorrland

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området.  NSPH  arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden.

NSPH Västernorrland
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Alternativ till våld – Timrå

Timrå

Du som har utövat någon form av våld eller på annat sätt är orolig för ditt sätt att vara mot någon närstående kan få hjälp att förändra ditt beteende..

Hälsomotivation i Timrå

Timrå

Du som behöver hjälp att ändra din livsstil kan få hjälp.

Personligt ombud

Sundsvall

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd i kontakten med vården och andra myndigheter.