Personligt ombud i Sundsvall

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd av ett personligt ombud.

Ett personligt ombud kan ge dig stöd i din kontakt med vården och andra myndigheter. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon myndighet. Stödet är frivilligt.

Du bestämmer själv var och hur ni ska träffas. Du och ombudet gör en plan, och pratar om vilka mål du ska försöka nå. Det behöver inte vara stora saker, utan du kan ta små steg, ett i taget.

Det personliga ombudet kan till exempel

 • hjälpa dig att ta reda på vilket stöd du behöver
 • ge förslag och inspiration till förändring av hur du har det
 • ge stöd i kontakten med olika myndigheter, exempelvis hur du ska fylla i blanketter.

Du får stödet under en begränsad tid, men du kan söka hjälp av ett personligt ombud flera gånger. 

För att få ett personligt ombud ska du

 • ha behov av många olika stöd på från flera myndigheter samtidigt
 • själv vilja ha stöd och förändring.

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud. Ombudet har tystnadsplikt, så ingen annan får reda på vad ni pratar om.

Det här vägvalet

 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Personligt ombud

 • är en frivillig kostnadsfri verksamhet
 • är en möjlighet för dig att få hjälp att hitta rätt stöd, alltså ingen lagstadgad rätt
 • är fristående från kommunens övriga verksamheter, alltså ingen myndighet
 • kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

För att kunna få ett personligt ombud behöver du ha stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service. I Sundsvalls kommun prioriteras grupperna 

 • ensamstående med barn
 • personer utan stöd från socialtjänst eller psykiatri.
Vardag & boende Hälsa
Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Individstöd – hjälp i din vardag

Timrå

Du som har svårt att få din vardag att fungera kan ansöka om individstöd.

God man och förvaltare

Sundsvall

Du som av olika skäl har svårt att sköta din ekonomi och andra viktiga ärenden kan ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare.

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.