Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd i Köping

Finns i: Köping (Västmanland)
Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning? Då kan du själv få stöttning av anhörigstöd.

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän, granne eller en annan person som du är nära.

Anhörigkonsulenterna kan ge olika sorters stöd utifrån vad du behöver.

Det kan till exempel handla om att hjälpa dig att förstå din situation och stöd att hitta lösningar som underlättar i din vardag och som kan bidra till ökad livskvalitet både för dig och dina närstående.

Anhörigstöd i Köping erbjuder bland annat 

  • stöttande samtal med fokus på hur du mår och hur du har det
  • information om vad kommunen kan ge för stöd och hjälp
  • ett så kallat Anhörigvårdarkort, som är ett kort med information om att du vårdar någon och vem som kan kontaktas så att den närstående får den hjälp som behövs, vilket kan skapa trygghet om något skulle hända dig
  • föreläsningar med olika teman
  • anhöriggrupper med olika teman.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som jobbar där har tystnadsplikt. Det betyder att de inte berättar någonting om dig för andra. 

Det finns möjligheter att både träffas fysiskt, digitalt via videomöte eller vanlig telefon. Till vissa av aktiviteterna behöver du anmäla dig innan och till andra är det drop-in utan anmälan. Se mer info på hemsidan eller fråga när du tar kontakt.

Om du bor tillsammans med en person som inte klarar av vardagen på egen hand, kan du ha rätt till avlösarservice. Det betyder att du blir avlastad genom att hemtjänsten kan komma hem till dig och den du vårdar eller stödjer och ta över vården under en del av dygnet, så att du får tid över till annat. Inte heller detta kostar något och du kan söka avlastning i hemmet som biståndsbeslut.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Har tidsbokning
  • Har drop-in

Övrigt

Anhörigkonsulenterna i Köping arbetar utifrån ett preventivt förhållningssätt för att förstärka anhörigas möjligheter att hantera och bemöta den förändring som skett i deras livssituation. 

Att under lång tid hjälpa eller vårda en närstående innebär ofta en psykisk press och fysisk belastning som kan leda till sjukdom. Om anhörigstöd inleds i ett tidigt skede kan det anpassas under tidens gång för att ge den anhörige det stöd hen behöver där och då, och på så sätt ge den anhörige möjlighet att ha en god livskvalitet. 

Om du träffar en person som är anhörig, kan du gärna fråga om du får ge dennes telefonnummer till anhörigkonsulenterna så tar de kontakt och berättar vad anhörigstödet kan ge för individuellt stöd. Du som möter en anhörig behöver inte ta ställning till om den anhörige behöver ett anhörigstöd eller inte, det får den anhörige själv bestämma efter att anhörigkonsulenterna tagit kontakt och gett information.

Familj & relationer Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende
Familj & relationer Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd för dig som är anhörig

Surahammar

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Öppenvården, Köpings kommun

Köping

Du som behöver stöd i din familj kan få hjälp av Öppenvården i Köpings kommun.