Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd i Surahammar

Finns i: Surahammar (Västmanland)
Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning? Då kan du själv få stöttning av anhörigstöd.

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd. Alla åldrar är välkomna.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän, granne eller en annan person som du är nära. 

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar i din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och dina närstående. 

Anhörigstöd i Surahammar erbjuder bland annat 

  • stöttande enskilda samtal med fokus på hur du mår och hur du har det
  • gruppaktiviteter och föreläsningar med olika teman
  • ett så kallat Anhörigvårdarkort, som är ett kort med information om att du vårdar någon, vilket kan skapa trygghet om något skulle hända dig
  • anhörigutbildningar
  • information om vad kommunen kan ge för stöd och hjälp.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som jobbar där har tystnadsplikt. Det betyder att de inte berättar någonting om dig för andra. 

Möjlighet till tolk finns.

Om du bor tillsammans med en person som inte klarar av vardagen på egen hand, kan du ha rätt till avlösarservice. Avlösarservice betyder att du blir avlastad genom att till exempel hemtjänsten kan komma hem till dig och den du vårdar eller stödjer och ta över vården under en del av dygnet, så att du får tid över till annat. Läs mer på kommunens hemsida eller ta kontakt med anhörigstödjaren om du vill veta mer om detta.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning
  • Har drop-in
Familj & relationer Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende
Familj & relationer Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd för dig som är anhörig

Köping

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Öppenvården, Köpings kommun

Köping

Du som behöver stöd i din familj kan få hjälp av Öppenvården i Köpings kommun.