Hälsocenter Sala

Finns i: Sala (Västmanland)
På Hälsocenter kan du få stöd och vägledning kring dina matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, tobaksavvänjning och alkohol.

Hälsocenter är en del av Region Västmanland.

På Hälsocenter arbetar hälsovägledare som kan stötta dig när du behöver hjälp med att förändra dina vanor och förbättra din hälsa. Du kan få stöd och vägledning kring matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, tobaksavvänjning och alkohol. 

Stödet du kan få utgår från dina behov och förutsättningar. Antingen kan du träffa hälsovägledaren själv eller i grupp tillsammans med andra, beroende på vad som passar bäst för dig. Tillsammans pratar ni om vad du behöver hjälp med och tar fram en plan för hur du kan lyckas med dina mål. 

Du kan  

  • få egna hälsosamtal
  • gå på gruppverksamhet med olika teman, till exempel mindfulness, hälsosamma matvanor och att komma igång med träning.

Du kan träffa hälsovägledaren antingen direkt på Hälsocenter, digitalt via videosamtal eller genom ett vanligt telefonsamtal. Allt är kostnadsfritt, med undantag från tobaksavvänjning.

Hälsocenter i Sala finns på Västmanlands sjukhus i Sala. Information om öppettider finns på 1177.se.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Har tidsbokning

Övrigt

Hälsocenter arbetar utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Exempel på aktiviteter är samtal, föreläsningar och gruppaktiviteter inom bland annat stresshantering, kost, träning och prova på mindfulness.

Hälsocenter kan även komma ut till arbetsplatser och presentera verksamheten och hålla i enstaka föreläsningar för personer i verksamheterna. Kontakta närmaste Hälsocenter för mer information.

Hälsocenter finns i Västmanlands alla kommuner.

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Stöd för dig som är anhörig

Köping

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Stöd för dig som är anhörig

Surahammar

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Hälsocenter Västerås

Västerås

På Hälsocenter kan du få stöd och vägledning kring dina matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, tobaksavvänjning och alkohol.