Öppenvården, Köpings kommun

Finns i: Köping (Västmanland)
Du som behöver stöd i din familj kan få hjälp av Öppenvården i Köpings kommun.

Öppenvården är en del av Socialtjänsten i Köpings kommun. 

Öppenvården erbjuder barn, ungdomar och vuxna stöd och behandling i Köping. 

Målet med verksamheten är att förbättra den sociala situationen för både barn och vuxna.

Stödet som ges kan anpassas efter det du behöver och har alltid barnets bästa i fokus. 

Genom samtalsstöd på Öppenvården kan du få hjälp med till exempel

  • hur du som förälder kan prata och vara med dina barn och hantera konflikter
  • hur du som förälder kan uppmuntra, berömma och sätta gränser för dina barn
  • hur du ska komma ur ett beroende.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Öppenvården är en del av  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Köpings kommun. Kommunen erbjuder även riktade föräldrautbildningar till föräldrar och närstående. Gruppverksamheterna kan vara i form av stöd eller behandling.

Vidare bedrivs gruppverksamheterna ”Hoppet”, ”Skilda världar” och ”Dropp” i samverkan med Kungsör och Arboga. Öppenvården samverkar kontinuerligt med andra delar av socialtjänsten och vid behov med andra verksamheter som till exempel skola, habilitering och svenska kyrkan.

På öppenvården finns en drogmottagning där det finns möjlighet att lämna drogtest tre gånger i veckan. Drogtester kombineras ofta med andra insatser.

Ansvariga för vägvalet

Köpings kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Köpings kommun
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd för dig som är anhörig

Köping

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Stöd för dig som är anhörig

Surahammar

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Hälsocenter Västerås

Västerås

På Hälsocenter kan du få stöd och vägledning kring dina matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, tobaksavvänjning och alkohol.