Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Västmanland
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig att leva ett självständigt liv.
Det betyder att du får hjälp så att du kan klara dig själv.

Det är alltid du som bestämmer. Ditt personliga ombud jobbar för dig, inte någon annan.
Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Saker som du kan få hjälp med:

  • Att prata med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.
  • Hitta vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Se till att olika myndigheter och aktiviteter stöttar dig tillsammans.
  • Få rätt kontakt med vården.

Det är gratis att få hjälp av ett personligt ombud. Det kostar inget.

Personliga ombud har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på vad ni pratar om och det förs ingen journal.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudet riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag.

Personliga ombuden arbetar inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. Vi träffar dig på en plats du själv väljer. Vi har då ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Ansvariga för vägvalet

Personligt ombud Västmanland

Personligt ombud Västmanland drivs av medlemskommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Skinnskatteberg, Sala, Surahammar och Västerås.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd för dig som är anhörig

Köping

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Stöd för dig som är anhörig

Surahammar

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Hälsocenter Västerås

Västerås

På Hälsocenter kan du få stöd och vägledning kring dina matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, tobaksavvänjning och alkohol.