Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning på Kooperativet Beateberg

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som behöver stöd för att komma igång med att jobba kan arbetsträna på Kooperativet Beateberg.

På Kooperativet Beateberg kan du arbetsträna i ett tempo som passar dig. Du får göra sådant som känns meningsfullt och jobbar utifrån dina förutsättningar. 

På Kooperativet Beateberg finns tre olika arbetsgrupper:

  • Hundgruppen - Här får du jobba på hunddagis och ta hand om hundar som ägarna har lämnat över dagen.
  • Trädgårdsgruppen - Här jobbar du både inomhus och utomhus med odling och trädgård. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att klippa gräs, plantera växter och rensa ogräs. 
  • Innegruppen - Här kan du jobba med ekonomi och administration, till exempel att bokföra och betala räkningar. Eller jobba med hemsidan. Vad du får göra beror på vad du är intresserad av.

Kooperativet Beateberg är ett socialt arbetskooperativ. Det betyder att det är vi som jobbar här som äger och driver företaget.

Vi har handledare som ger stöd till både dig som individ och hela gruppen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

På Kooperativet Beateberg finns också daglig verksamhet för dig som har ett beslut enligt LSS. På Göteborgs stads hemsida kan du se vilka olika dagliga verksamheter som finns.
Daglig verksamhet, Göteborgs stad

Ansvariga för vägvalet

Kooperativet Beateberg, Fänriksgatan 20, 415 22 Göteborg.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträna på kooperativ

Göteborg

För dig som behöver arbetsträning för att öka dina möjligheter att få ett jobb finns flera olika företag inom Vägen ut!-kooperativen.