Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Familjerådgivning

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Om ni som par behöver stöd och hjälp kan ni kontakta familjerådgivningen i Göteborgs stad.

Stödet hos familjerådgivningen kan handla om att ni vill förbättra er relation. Ni kan också få stöd vid en separation och få hjälp att hitta formerna för ett fortsatt bra föräldraskap.

Samtalen hos familjerådgivningen kan handla om till exempel:

  • kommunikation
  • konflikter
  • att bryta negativa mönster
  • närhet, sex, känslor
  • otrohet
  • föräldrarollen eller utmaningar i nya familjekonstellationer.

Du kan vara anonym när du kontaktar familjerådgivningen. Du behöver inte säga vad du heter.

Personalen som jobbar på familjerådgivningen har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om och vi för inte journaler. Men om vi får veta att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel eller bevittnat våld så är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten.

Du får betala en avgift för att besöka familjerådgivningen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning

Liknande vägval

Barn i föräldrars fokus

Göteborg

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus.