Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Framtidsspår

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som är 18-26 år och har avbrutit gymnasiet på grund av någon psykosocial problematik kan gå kursen Framtidsspår.

Målet med kursen Framtidsspår är att du ska utvecklas som människa och lära dig att studera för att kunna nå behörighet på gymnasienivå.

Du ingår i en klass men har en individuell studieplan utifrån dina egna förutsättningar.

Ämnena du kan läsa är:

  • Svenska
  • Matematik
  • Engelska
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Religion
  • Naturkunskap

Det finns alltid två–tre personal på plats för att ge dig stöd och det finns tillgång till kurator på kursen.

Kursen har 40 platser.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Räddningsmissionen, Sankt Lukasföreningen i Göteborg, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen, Reningsborg och KFUM Göteborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet och/eller yrkeshögskola.

Idén med Framtidsspår är att deltagaren ska få lyckas med studierna genom att få hjälp med att röja hinder som står i vägen för studiemotivationen samt att stärka tilltron till sig själv och till samhället.

Ansvariga för vägvalet

Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Räddningsmissionen, Sankt Lukasföreningen i Göteborg , Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen, Reningsborg och KFUM Göteborg.

Liknande vägval

Effektbutiken

Göteborg

För dig som är 18-35 år och har psykisk ohälsa finns Effektbutiken, där du kan ta steg mot jobb eller studier.