Lärvux

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan studera på Lärvux.

På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet utifrån dina förutsättningar. Du får studera i en takt som passar dig. 

På Lärvux finns följande nivåer:

  1. Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan
  2. Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
  3. Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program 

För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få språkstöd av en modersmålslärare. På Lärvux studerar du i små grupper och i lugn takt. 

Du får betyg eller intyg när du är klar med kursen. Utbildningen kostar ingenting. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Särskild utbildning för vuxna kallas ibland för Lärvux, och har tidigare hetat Särvux. I juli 2023 ändras skollagen, och då ändras namnet till anpassad utbildning för vuxna. Det är den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) som ansvarar för dessa utbildningar. 

Studier
Studier

Liknande vägval

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Allmän kurs gymnasieinriktning, Dalslands folkhögskola

Trollhättan

Du som vill läsa in gymnasiebehörighet för att kunna studera vidare kan gå på Dalslands folkhögskola.

Allmän kurs gymnasienivå, inriktning filmarbetare

Trollhättan

Du som vill läsa in gymnasiebehörighet för att kunna studera vidare kan gå på Dalslands folkhögskola.