Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Move on

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en anställning men är sjukskriven kan få stöd för att komma tillbaka till arbete eller studier i projektet Move on.

I Move On arbetar samordnare, arbetsterapeut och hälsoutvecklare. Ni tar tillsammans fram en planering för hur du ska öka din arbetsförmåga och stärka din hälsa. All planering utgår från dig och dina förutsättningar

Move on är för dig som behöver stöd från flera olika myndigheter. En kartläggning hjälper dig att komma till rätta med det som gör att du inte arbetar.

Stödet kan handla om att komma tillbaka till ditt jobb eller så kan du få stöd i att hitta en ny sysselsättning.

Du kan få stödet upp till sex månader. 

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Projektets mål och syfte är att stärka deltagarnas förmåga att nå eller närma sig arbete eller studier samt att gå från passivitet till aktivitet. Projektet ska utveckla metoder för att stärka målgruppen och stödja individerna till delaktighet och påverkan i sin rehabilitering. Detta i syfte att fler ska få tillgång till samordnad rehabilitering och därmed undvika att fastna i långa sjukskrivningar. Projektet kan stödja deltagare i upp till sex månader.

Liknande vägval

Effektbutiken

Göteborg

För dig som är 18-35 år och har psykisk ohälsa finns Effektbutiken, där du kan ta steg mot jobb eller studier.

Huldas hus

Göteborg

Huldas hus finns för dig som är kvinna och saknar fast boende. Du kan äta lunch, fika, vila och träffa andra i liknande situation.

Krami Göteborg

Göteborg

Du som har en bakgrund med kriminalitet och vill jobba eller komma igång med studier kan få stöd av Krami.