Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Rehabkoordinator

Finns i: Västra Götalandsregionen
Om du är sjukskriven kan du få hjälp via rehabiliteringskoordinering.

Tillsammans med dig planerar rehabiliteringskoordinatorn hur du kan börja arbeta igen, kartlägger ditt behov av rehabilitering och samordnar insatser inom hälso- och sjukvården.   

Rehabiliteringskoordinatorn kan också vara ett stöd i din kontakt med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen. De tar inte kontakt med andra utan ha fått ditt samtycke och har tystnadsplikt precis som all annan personal inom hälso- och sjukvården. 

Det finns rehabiliteringskoordinatorer på både vårdcentraler och sjukhus som kan stötta dig under din sjukskrivning med din rehabilitering och återgång till arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Boendestöd

Lilla Edet

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att klara dig i vardagen, så kan du ansöka om boendestöd.

KBT på nätet

Online & via telefon (Västra Götalandsregionen)

Du som har problem med exempelvis ångest, depression eller sömn kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.