Rehabvägledare

Finns i: Grästorp (Västra Götalandsregionen)
Du som är eller har varit sjukskriven kan få hjälp av en rehabvägledare för att ta dig vidare mot arbete eller studier.

Rehabvägledaren i Grästorp finns till för dig som behöver hjälp från flera myndigheter för att närma dig arbete eller studier.

Du får hjälp genom motiverande och vägledande samtal.

Rehabvägledaren följer med dig på besök i sjukvården om du önskar.

Du kan även få stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller andra myndigheter.

Rehabvägledaren arbetar för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver.
För att stödet ska fungera bra är det viktigt att du själv känner att du vill vara med.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Innan du ansöker om att få delta erbjuds ett VISA-besök tillsammans med din handläggare.

Information lämnas då om insatsen, vad som erbjuds samt förväntningar klargörs.

Om det därefter finns ett intresse av att delta fylls en ansökan i.

För att vara säker på att du får det stöd du har rätt till erbjuder vi tät och regelbunden uppföljning under din medverkan hos oss.

Ansvariga för vägvalet

Grästorps kommun

Ansvarig för driften av Rehabvägledare i Grästorp är Grästorps kommun men insatsen finansieras genom samverkansmedel via Samordningsförbundet Södra Vänern.

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun.

Grästorps kommun

Samordningsförbundet Södra Vänern

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.

Villa Vägen ut! Karin

Göteborg

För dig som är kvinna med alkohol-, drog- eller läkemedelsberoende finns Villa Vägen ut! Karin.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.