Din guide till samhällets stöd

Välfärdsguiden vill vara ett stöd på din väg mot jobb, studier och att må bättre. Klicka på knappen och svara på några frågor så hjälper vi dig att hitta rätt.
Få hjälp att hitta rätt

Hitta vägval för dig

Sfi - svenska för invandrare

Ockelbo

Sfi är till för dig som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära dig svenska.

Råd och stöd - Familjens hus

Vänersborg

Du och din familj kan få stöd att förändra er situation och få vardagen att fungera bättre.

Marykedjan

Flera kommuner i Örebro län

För dig som vill ha stöd för att komma närmare ett arbete eller studier finns Marykedjan i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola

Berättelser från livet

Pär (40 år)

"Olika delar av livet förstärker varandra, men den här gången är det i en positiv riktning."

Vanliga frågor

Vem stöttar mig om jag är utsatt för våld i nära relation?

Det finns många som kan hjälpa dig och du eller dina barn är utsatta för våld i nära relation.

Du kan få hjälp av över 150 olika kvinnojourer.

Du kan också få hjälp av socialtjänsten i din kommun, eller kommunen där du befinner dig just nu. Socialtjänsten måste hjälpa dig enligt lagen.

Du kan också vända dig till vårdcentralen eller sjukhuset. De kan hjälpa dig om du är utsatt för våld, eller om har sett någon utsättas för våld.

Du kan också få hjälp av polisen. Polisen kan komma och skydda dig även om du inte väljer att göra en anmälan.

Du kan också få hjälp av Brottsofferjouren.

Finns det några lagar som styr kommunernas arbete mot våld i nära relation?

Ja, socialtjänstlagen bestämmer över kommunernas arbete mot våld i nära relation.

I socialtjänstlagen står det att kommunen måste ge hjälp till personer som utsatts för brott, både barn och vuxna. Det står också att:

"Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation." (kapitel 5, 11 paragrafen)

Det betyder att socialnämnden och socialförvaltningen i kommunen måste hjälpa till om någon utsätts för våld i nära relation.

Socialnämnden ska också hjälpa de som utsätter andra för våld att sluta med det.

Vad betyder samsjuklighet?

Samsjuklighet betyder att någon har flera diagnoser eller sjukdomar samtidigt. 

Det kan till exempel vara att både ha ett skadligt beroende och psykisk ohälsa.

Om du har en samsjuklighet är det till exempel viktigt att de mediciner du får för varje diagnos passar ihop. Annars kan det finnas risk för biverkningar.