Din guide till samhällets stöd

Välfärdsguiden vill vara ett stöd på din väg mot jobb, studier och att må bättre. Klicka på knappen och svara på några frågor så hjälper vi dig att hitta rätt.
Få hjälp att hitta rätt

Hitta vägval för dig

Svenska i fokus 3 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa klart kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 3.

Svenska i fokus 2 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 2.

Svenska i fokus 1 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som lära dig mer svenska, gå klart sfi och samtidigt läsa in grundskolan kan gå kursen Svenska i fokus 1.

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Berättelser från livet

Pär (40 år)

"Olika delar av livet förstärker varandra, men den här gången är det i en positiv riktning."

Vanliga frågor

Finns det forskning om våld i nära relation?

Det finns mycket forskning om våld i nära relation. Det finns också mycket forskning om våld i nära relation som är skriven för människor som inte är forskare, till exempel på lättläst svenska.

Kunskapsbanken hos Nationellt centrum för kvinnofrid har samlat den svenska forskningen. Där finns också en ämnesguide om våld i nära relation.

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har också samlat egen forskning om våld i nära relation i Sverige och Norden.

Det finns också många andra universitet och myndigheter som bedriver och samlar forskning om våld i nära relation eller delar av ämnet, till exempel våld mot äldre, våld mot barn, eller hedersvåld.

Hur hittar jag en kvinnojour?

Både ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, och Unizon har en lista över anslutna jourer. 

Där kan du söka efter kvinnojourer nära dig, eller kvinnojourer som har den typ av hjälp som du behöver, till exempel att prata med en advokat.

Du kan även söka efter en jour bland Välfärdsguidens vägval.

Hur kan jag anmäla våld i en nära relation?

Man anmäler våld i nära relation på samma sätt som man anmäler allt annat våld: man ringer polisen.

Om det gäller barn, eller om det finns barn i en familj med våld, kan man också göra en orosanmälan till socialtjänsten i sin kommun.

Ofta är det svårt att anmäla. Är man själv utsatt kan man vara rädd eller skämmas. Misstänker man att en vän, granne eller arbetskompis är utsatt kan det kännas obehagligt att lägga sig i.

Men det är viktigt att man vågar anmäla - det kan rädda liv!