Din guide till att hitta rätt

Välkommen till Välfärdsguiden. Här kan du hitta information, vägledning och inspiration på vägen. Välfärdsguiden är under utveckling och vi jobbar på för fullt med nya och smarta funktioner för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt.
Hjälp mig hitta rätt

Berättelser från livet

Pär (40 år)

"Olika delar av livet förstärker varandra, men den här gången är det i en positiv riktning."

Hitta vägval för dig

Peer support

Jönköpings län

Behöver du stöd i din återhämtning? Då kan Peer support vara något för dig.

Grundläggande vuxenutbildning

Gislaved

Om du är vuxen och inte har gått färdigt grundskolan, kan du gå grundläggande vuxenutbildning och skaffa dig betyg.

Personligt ombud

Jönköping

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att få den hjälp du behöver, kan ansöka om ett personligt ombud.

Junepol

Jönköping

Om du behöver hjälp att ta dig ur ett beroende så finns Junepol för rådgivning och behandling.

Arbetsträning på Ad Acta redovisning

Göteborg

Hos Ad Acta redovisning får du jobba på kontor med sådant som handlar om administration och ekonomi.

Nationell jourtelefon på teckenspråk

Via telefon

Du som är döv eller hörselskadad och behöver stöd, kan tala med en präst eller diakon på teckenspråk.

Vanliga frågor

Vad är anhörigstöd?

Om du själv vårdar och stöttar en närstående som är sjuk kan du själv behöva stöttning i detta. 

Det är kommunerna som ansvarar för anhörigstöd.

Läs mer om anhörigstöd i din hemkommun.

Vad är en SIP?

SIP står för Samordnad Individuell Plan. En SIP kan tas fram om du behöver hjälp från flera olika håll som hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Denna plan ska utgå från dina behov och önskemål och det stöd och den behandling du behöver. Syftet med SIP är att det ska bli ett samordnat stöd för dig även fast stödet kommer från olika håll. 

Du kan själv säga att du vill ha en SIP. Prata i så fall med någon du har kontakt med på kommunen eller regionen.  

Det är din kommun och region som har ansvar för att en SIP görs för personer som behöver stöd både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Jag har tidigare varit i missbruk och vill dela med mig om detta till andra, vad kan jag göra?

Det finns många olika sätt som du kan dela med dig av dina erfarenheter till andra. Exempelvis kan du gå in på Mind Forum. Där kan du dela med dig till andra och både ge och få stöd. 

Läs mer om Mind Forum.