Din guide till att hitta rätt

Välkommen till Välfärdsguiden. Här kan du hitta information, vägledning och inspiration på vägen. Välfärdsguiden är under utveckling och vi jobbar på för fullt med nya och smarta funktioner för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt.
Hjälp mig hitta rätt

Berättelser från livet

Nils (29 år)

"När jag fick en diagnos hade jag också ett eget ansvar att hantera det."

Hitta vägval för dig

Somaya stödjour

Online & via telefon

Kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld, hot eller förtryck kan få stöd. 

Språkvänner

Linköping

Hos Språkvänner kan nya invånare i Sverige och de som bott länge i Sverige mötas och göra saker tillsammans.

Vanliga frågor


Om du själv vårdar och stöttar en närstående som är sjuk kan du själv behöva stöttning i detta. 

Det är kommunerna som ansvarar för anhörigstöd.

Läs mer om anhörigstöd i din hemkommun.


SIP står för Samordnad Individuell Plan. En SIP kan tas fram om du behöver hjälp från flera olika håll som hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Denna plan ska utgå från dina behov och önskemål och det stöd och den behandling du behöver. Syftet med SIP är att det ska bli ett samordnat stöd för dig även fast stödet kommer från olika håll. 

Du kan själv säga att du vill ha en SIP. Prata i så fall med någon du har kontakt med på kommunen eller regionen.  

Det är din kommun och region som har ansvar för att en SIP görs för personer som behöver stöd både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.


Det finns många olika sätt som du kan dela med dig av dina erfarenheter till andra. Exempelvis kan du gå in på Mind Forum. Där kan du dela med dig till andra och både ge och få stöd. 

Läs mer om Mind Forum.