Din guide till att hitta rätt

Välkommen till Välfärdsguiden. Här kan du hitta information, vägledning och inspiration på vägen. Välfärdsguiden är under utveckling och vi jobbar på för fullt med nya och smarta funktioner för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt.
Hjälp mig hitta rätt

Berättelser från livet

Pär (40 år)

"Olika delar av livet förstärker varandra, men den här gången är det i en positiv riktning."

Hitta vägval för dig

Dagverksamhet hos Violen i Hofors

Hofors

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få en dagverksamhet hos Violen i Hofors.

Vägen hem, barn av vår tid

Sundsvall

För dig som är 14-20 år och vill prova nya aktiviteter tillsammans med andra unga finns Vägen hem, barn av vår tid.

I-kraft Arena

Sundsvall

I-kraft Arena kan vara ett steg på vägen mot arbete eller studier för dig med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Stöd som förälder

Sundsvall

För dig som vill bli tryggare som förälder finns flera olika grupper hos Sundsvalls kommun.

Matforsfabriken

Sundsvall

På besökscentrumet Matforsfabriken kan du få prova på att arbeta för att se vad du klarar av och vad som passar dig.

Erikshjälpens second hand-butik

Sundsvall

På Erikshjälpens second hand-butik kan du arbetsträna eller göra praktik. Du blir del av en gemenskap och kan skapa rutiner.

Vanliga frågor


Om du själv vårdar och stöttar en närstående som är sjuk kan du själv behöva stöttning i detta. 

Det är kommunerna som ansvarar för anhörigstöd.

Läs mer om anhörigstöd i din hemkommun.


SIP står för Samordnad Individuell Plan. En SIP kan tas fram om du behöver hjälp från flera olika håll som hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Denna plan ska utgå från dina behov och önskemål och det stöd och den behandling du behöver. Syftet med SIP är att det ska bli ett samordnat stöd för dig även fast stödet kommer från olika håll. 

Du kan själv säga att du vill ha en SIP. Prata i så fall med någon du har kontakt med på kommunen eller regionen.  

Det är din kommun och region som har ansvar för att en SIP görs för personer som behöver stöd både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.


Det finns många olika sätt som du kan dela med dig av dina erfarenheter till andra. Exempelvis kan du gå in på Mind Forum. Där kan du dela med dig till andra och både ge och få stöd. 

Läs mer om Mind Forum.