Inspireras av andras berättelser

Här har vi samlat människors berättelser från livet. Människor som delar med sig av den situation de befann sig i, vilka problem och hinder de har kämpat med och hur de kom vidare i livet. Detta är unika berättelser som visar på vilka vägval de gjorde, vilket stöd de fick av olika myndigheter och verksamheter och vilka lösningar som var bäst för dem.

Person på bänk med hörlurar och telefon

Pär (40 år)

"Olika delar av livet förstärker varandra, men den här gången är det i en positiv riktning."

Nils (29 år)

"När jag fick en diagnos hade jag också ett eget ansvar att hantera det."

Märta (37 år)

"Det är viktigt att kunna uttrycka sig på rätt sätt i kontakten med myndigheter"

Berättelse om Johan, 44 år

Johan (44 år)

"Jag kunde se mönster i livet och förstod varför jag haft problem i skolan."

Maria (35 år)

"Livet har börjat om på nytt. Jag är lycklig över att vara tillbaka i arbetslivet."

Berättelse om Lena, 35 år

Lena (35 år)

"Den sociala biten är viktig för mig. När jag har någonstans att gå till bryter jag den isolering som jag annars riskerar att hamna i."

Berättelse om Katrin, 40 år

Katrin (40 år)

"Jag är energisk som person. Jag behöver någon som hjälper mig att bromsa och se helheten i livet."

Berättelse om Antonia, 32 år

Antonia (45 år)

"Nu jobbar jag med det jag är utbildad för. Jag har även fått svenskt medborgarskap."