Om Välfärdsguiden

Därför finns Välfärdsguiden

Att hitta rätt i välfärdssystemet och förstå vilket stöd som finns är inte alltid lätt.

Informationen finns där. Men den är utspridd över massor av hemsidor hos flera organisationer och myndigheter. 

Vi tror att det behövs en enkel och effektiv väg framåt. Därför har vi skapat Välfärdsguiden. Här kan alla få vägledning till det stöd som finns i samhället.

För att ha rätt information ger individen kontroll och möjlighet att självständigt fatta beslut om sitt liv.

Välfärdsguiden vill ge dig en lättare väg mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.

Välfärdsguiden för alla

Vår vision är att Välfärdsguiden ska vara till för alla som letar efter en väg framåt. Det kostar inget att använda guiden, och den är fri från reklam. Du söker helt anonymt. Vi sparar inga personuppgifter om våra besökare.

Välfärdsguiden är till för dig som

  • behöver stöd
  • är anhörig till någon som söker stöd
  • jobbar på en myndighet där stödet finns
  • vill veta mer om välfärdssystemet.

Det här hittar du i Välfärdsguiden

Vägval

Insatser, stöd och aktiviteter som du kan få genom olika myndigheter och andra verksamheter.

Just nu har vi lokal information från myndigheter och civilsamhälle i ett 60-tal av Sveriges kommuner. Vi har dessutom vägval från verksamheter som jobbar nationellt, och därmed finns i hela landet.

Hittaguiden

En samling frågor om din situation. När du har svarat får du förslag på innehåll som passar just dig.

Berättelser från livet

Personer delar med sig av om sin livsresa genom välfärden.

Vanliga frågor

Praktiska frågor och svar om välfärdssystemet.

Alla filter

För dig som vill leta efter specifika vägval har vi en enkel filterfunktion, där du kan precisera träffarna. Ett bra verktyg även för dig som jobbar i välfärden. Alla filter finns på sidan Vägval. 

 

Hitta rätt med Välfärdsguiden

Vi gör Välfärdsguiden

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) driver och står som garant för Välfärdsguiden. Välfärdsguiden styrs av ett ledningsråd. I rådet ingår alla de samordningsförbund som är medlemmar i guiden.

På SCÖ i Linköping finns Välfärdsguidens ledning och redaktion, som ansvarar för innehåll, underhåll och utveckling. På redaktionen finns redaktörer som skriver och publicerar materialet i guiden. Det finns också lokala skribenter på samordningsförbunden runt om i landet.

Vi jobbar också med att fler förbund ska bli medlemmar i Välfärdsguiden, och med utbildning för dem som vill använda guiden i sitt arbete. 

Välfärdsguiden finansieras genom offentliga medel, av samordningsförbunden.

Välfärdsguiden. Din guide till samhällets stöd.

Tre personer och en pratbubbla