Tillgänglighetsredogörelse för valfardsguiden.se

Samordningsförbundet Centrala Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.valfardsguiden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Välfärdsguiden som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på email feedback@valfardsguiden.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Målet är att vår webbplats ska stödja hjälpmedelsverktyg, som till exempel de vanligaste skärmläsarna.

På Välfärdsguiden använder vi skärmläsaren NVDA för att testa och se till att vår webbplats är tillgänglig.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid synnedsättning

Problem vid rörelsenedsättning

  • Videospelaren går inte att hantera med hjälp av tangentbordet. Rättning väntas under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Milou Communication har gjort en oberoende granskning av www.valfardsguiden.se.

Senaste bedömningen gjordes den 27 juni 2022.

Webbplatsen publicerades den 30 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 februari 2023.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på email feedback@valfardsguiden.se så att vi får veta att problemet finns.

Meddelandefunktion för tillgänglighetsbrister

Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Tack för ditt meddelande!

Ditt meddelande är skickat.