Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadsinsatser - arbete och försörjning

Finns i: Nordanstig (Gävleborg)
Om du har varit arbetslös en längre tid och behöver hjälp med att hitta jobb eller börja studera kan du få stöd av Nordanstigs kommuns enhet Arbete och försörjning.

Du kan få prata med en studie- och yrkesvägledare och få hjälp att hitta det som passar dig bäst, till exempel praktik, arbetsträning eller utbildning.

Du kan också få träna på att skriva CV eller gå på studiebesök på olika arbetsplatser.

Behöver du öva dig på att prata eller skriva svenska kan du få hjälp med språkträning, allt för att du ska ha lättare att hitta jobb eller börja studera.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Arbetsmarknadsinsatser - arbete och försörjning arbetar på uppdrag av kommunens alla verksamheter. Vi samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i kommunen, och har avtal med Samhall. Alla som kommer till oss får ett individuellt mål, en egen plan och en egen handläggare för råd och stöd. Vi stöttar och hjälper dig för att öka möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att du når egen försörjning genom arbete eller studier.

Liknande vägval

Jobbcentrum

Hudiksvall

Du som behöver stöd för att nå egen försörjning kan få hjälp av Jobbcentrum.