Arbetsmarknadsinsatser - arbete och försörjning

Finns i: Nordanstig (Gävleborg)
Om du har varit arbetslös en längre tid och behöver hjälp med att hitta jobb eller börja studera kan du få stöd av Nordanstigs kommuns enhet Arbete och försörjning.

Du kan få prata med en studie- och yrkesvägledare och få hjälp att hitta det som passar dig bäst, till exempel praktik, arbetsträning eller utbildning.

Du kan också få träna på att skriva CV eller gå på studiebesök på olika arbetsplatser.

Behöver du öva dig på att prata eller skriva svenska kan du få hjälp med språkträning, allt för att du ska ha lättare att hitta jobb eller börja studera.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Arbetsmarknadsinsatser - arbete och försörjning arbetar på uppdrag av kommunens alla verksamheter. Vi samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i kommunen, och har avtal med Samhall. Alla som kommer till oss får ett individuellt mål, en egen plan och en egen handläggare för råd och stöd. Vi stöttar och hjälper dig för att öka möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att du når egen försörjning genom arbete eller studier.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Hofors

Om du vill lära dig svenska, kan du gå på sfi. Förutom svenska språket lär du dig om det svenska samhället.

Gymnasial vuxenutbildning

Hofors

Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning

Hofors

Om du är vuxen och inte har gått färdigt grundskolan, kan du gå grundläggande vuxenutbildning.