Komvux som anpassad utbildning

Finns i: Sandviken (Gävleborg)
Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på komvux som anpassad utbildning.

På komvux som anpassad utbildning får du en utbildning som är gjord för dig. Komvux som anpassad utbildning kallas ibland för Lärvux.

Du bestämmer vad du klarar av och vill studera. Du följer din egen individuella studieplan. 

Du kan studera på grundläggande eller gymnasial nivå. 

Du kan läsa en eller flera kurser vid ett eller flera tillfällen. Du kan läsa hela kurser eller bara delar av dem. Det är du som bestämmer. 

Vid kursens slut får du alltid ett betyg eller ett intyg.

Det kostar inget att läsa på komvux som anpassad utbildning. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du kan söka till komvux som anpassad utbildning för vuxna det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat Särvux och Lärvux.   

Studier
Studier

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Ockelbo

Sfi är till för dig som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära dig svenska.

Sfi - svenska för invandrare

Hofors

Om du vill lära dig svenska, kan du gå på sfi. Förutom svenska språket lär du dig om det svenska samhället.

Gymnasial vuxenutbildning

Hofors

Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.