Arbetsförberedande stöd hos SamSteg

Finns i: Ljungby, Markaryd, Älmhult (Kronoberg)
För dig som varit ifrån arbete under en längre tid och behöver hjälp på din väg tillbaka finns SamSteg.

SamSteg är en insats där du får möjlighet att förbereda dig på att komma tillbaka till arbete.

Stödet du får kan till exempel vara

 • hjälp med att göra en planering för din väg tillbaka till arbete
 • stöd i kontakt med myndigheter och vården
 • hitta praktikplats.

Målet är att du ska hitta en lösning som passar just dig och din situation.

Du kan träffa en koordinator i individuella möten och vara med i verksamhet i grupp. Grupperna träffas tre gånger per vecka i din kommun.

På träffarna får du stöttning inom flera olika områden, till exempel

 • personlig utveckling
 • självbild 
 • mål
 • friskvård 
 • arbetsliv
 • ekonomi.

Du behöver boka ett studiebesök hos SamSteg innan du kan ansöka om det arbetsförberedande stödet. Under besöket kommer du att få träffa koordinatorn i din kommun och få mer information om SamSteg. När studiebesöket är gjort kan du lämna in en ansökan om att få delta.

Hos SamSteg har vi endast bokade besök.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • Har tidsbokning
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

SamSteg är en insats som drivs av de tre kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult och finansieras av Sunnerbo Samordningsförbund.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Stöd av Samverkansteam Värend

Flera kommuner i Kronoberg

Personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar kan få stöd och hjälp av en koordinator för att komma närmare att bli självförsörjande.

Fast Care - Kom in

Flera kommuner

Stöd till ukrainare för att komma in i samhället genom projektet Fast Care.

Dagverksamhet Karlssons

Ljungby

På dagverksamhet Karlssons kan du med psykisk funktionsnedsättning få en meningsfull sysselsättning.