Galaxen Bygg - Anpassat jobb i byggbranschen

Finns i: Hela Sverige
Du som har arbetat inom byggbranschen förut och behöver anpassade arbetsuppgifter för att kunna fortsätta arbeta kan få stöd genom Galaxen Bygg - arbetsplatsförlagd rehabilitering. 

Tillsammans hjälper vi dig att hitta ett arbete som passar just dig. 

Både du och arbetsgivaren får stöd av Galaxen Byggs personal.

En anställning via Galaxen Bygg innebär att arbetsgivaren får ett lönebidrag. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om lönebidrag.

Målet är att du ska kunna gå tillbaka till en anställning utan lönebidrag.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering till byggbranschen. Företaget ägs gemensamt av Bravida, Byggföretagen, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab och Skanska.  Dessutom har vi ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen.

Galaxen Bygg hemsida
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Mitt Livs Chans - mentorprogram

Online

Mentorprogram för dig som har utländsk bakgrund och saknar jobb inom din akademiska kompetens.

Galaxen Bygg - rekrytering

Få hjälp att hitta jobb i byggbranschen. För dig som är flykting från Ukraina.